PHÒNG THÍ NGHIỆM ẢO, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VR

PHÒNG THÍ NGHIỆM ẢO, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VR

  • Quản lý quyền đăng nhập.
  • Mô phỏng phòng thí nghiệm hóa học, vật lý với đầy đủ các công cụ để học sinh thực hành.
  • Có các bài thí nghiệm mẫu để học sinh theo dõi, quan sát trước khi thực hành.
  • Cho phép giáo viên quan sát việc thực hành của từng học sinh.
  • Cho phép tạo bài giảng riêng theo ý định của giáo viên.
  • Mô phỏng được một số hiện tượng hóa học, vật lý sát với thực tế.
  • Giảm chi phí thí nghiệm, xử lý hóa chất.