PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PHỤC VỤ GIÁO DỤC AN NINH QUỐC PHÒNG
PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PHỤC VỤ GIÁO DỤC AN NINH QUỐC PHÒNG

PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PHỤC VỤ GIÁO DỤC AN NINH QUỐC PHÒNG

  • Cung cấp kiến thức 4 môn học bắt buộc theo quy định của bộ giáo dục là: giáo dục chính trị, hiểu biết về vũ khí trang bị, điều lệnh đội ngũ và chiến thuật.
  • Mô phỏng cấu tạo và nguyên lý hoạt động 3D của một số loại vũ khí bộ binh theo quy định.
  • Cho phép giáo viên soạn bài giảng mới theo ý định.
  • Cho phép kiểm tra, đánh giá học sinh qua thi trắc nghiệm. In, kết xuất kết quả.