PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PHỤC VỤ GIÁO DỤC AN NINH QUỐC PHÒNG

PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PHỤC VỤ GIÁO DỤC AN NINH QUỐC PHÒNG

  • Cung cấp kiến thức 4 môn học bắt buộc theo quy định của bộ giáo dục là: giáo dục chính trị, hiểu biết về vũ khí trang bị, điều lệnh đội ngũ và chiến thuật.
  • Mô phỏng cấu tạo và nguyên lý hoạt động 3D của một số loại vũ khí bộ binh theo quy định.
  • Cho phép giáo viên soạn bài giảng mới theo ý định.
  • Cho phép kiểm tra, đánh giá học sinh qua thi trắc nghiệm. In, kết xuất kết quả.