PHẦN MỀM THƯ VIỆN SỐ HÓA TÀI LIỆU CÔNG  NGHỆ

PHẦN MỀM THƯ VIỆN SỐ HÓA TÀI LIỆU CÔNG NGHỆ

– Quản lý các tài khoản đăng nhập.
– Phần quyền chức năng giới hạn theo tài khoản.
– Quản lý các đầu mục tài liệu theo tên, theo tác giả, theo lĩnh vực kỹ thuật, theo ngôn ngữ… – Cho phép upload các tài liệu mới lên server.
– Cho phép đọc đa định dạng file theo yêu cầu: file 3D, file CAD, file PDF… – Cho phép kiểm soát hoạt động trên trang Web.