HỆ THỐNG HỖ TRỢ KỸ THUẬT TỪ XA SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ AR

HỆ THỐNG HỖ TRỢ KỸ THUẬT TỪ XA SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ AR

  • Hệ phần mềm quản lý, điều hành hỗ trợ kỹ thuật tại trung tâm.
  • Cho phép giao tiếp truyền thông 2 chiều giữa hỗ trợ viên tại trung tâm và thợ kỹ thuật triển khai tại hiện trường.
  • Cho phép truyền tải, hiển thị đa phương tiện trên các thiết bị hỗ trợ tại hiện trường.
  • Thiết bị đơn giản, gọn nhẹ.
  • Cùng 1 lúc có thể hỗ trợ nhiều kỹ thuật viên tại hiện trường khác nhau.