HỆ THỐNG HỖ TRỢ KỸ THUẬT TỪ XA SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ AR
HỆ THỐNG HỖ TRỢ KỸ THUẬT TỪ XA SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ AR

HỆ THỐNG HỖ TRỢ KỸ THUẬT TỪ XA SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ AR

  • Hệ phần mềm quản lý, điều hành hỗ trợ kỹ thuật tại trung tâm.
  • Cho phép giao tiếp truyền thông 2 chiều giữa hỗ trợ viên tại trung tâm và thợ kỹ thuật triển khai tại hiện trường.
  • Cho phép truyền tải, hiển thị đa phương tiện trên các thiết bị hỗ trợ tại hiện trường.
  • Thiết bị đơn giản, gọn nhẹ.
  • Cùng 1 lúc có thể hỗ trợ nhiều kỹ thuật viên tại hiện trường khác nhau.