PHẦN MỀM CẤU TẠO VKTBKT 3D

PHẦN MỀM CẤU TẠO VKTBKT 3D

 

  • Mô phỏng cấu tạo 3D của các bộ phận, các chi tiết của VKTBKT.
  • Mô phỏng nguyên lý hoạt động của các cụm bộ phận, cụm chi tiết.
  • Cho phép người dùng tương tác với VKTBKT 3D – Cắt bổ các bộ phận, chi tiết VKTBKT 3D – Cho phép chạy ứng dụng đa nền tảng: windown, web, android, IOS.