HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ AR
HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ AR

HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ AR

 

  • Sử dụng thiết bị thông minh SmartGlass.
  • Cho phép truyền tải không dây hình ảnh, âm thanh tại hiện trường nhanh chóng.
  • Phần mềm điều hành, chỉ huy quản lý từ xa nền tảng Web.
  • Cho phép giao tiếp hai chiều giữa trung tâm chỉ huy và hiện trường vụ án.
  • Cho phép quản lý, lưu giữ các hình ảnh thu được tại hiện trường lên Server để phục vụ công tác điều tra sau đó.