HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ AR

HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ AR

 

  • Sử dụng thiết bị thông minh SmartGlass.
  • Cho phép truyền tải không dây hình ảnh, âm thanh tại hiện trường nhanh chóng.
  • Phần mềm điều hành, chỉ huy quản lý từ xa nền tảng Web.
  • Cho phép giao tiếp hai chiều giữa trung tâm chỉ huy và hiện trường vụ án.
  • Cho phép quản lý, lưu giữ các hình ảnh thu được tại hiện trường lên Server để phục vụ công tác điều tra sau đó.