HỆ THỐNG HỖ TRỢ CỨU HỘ, CỨU NẠN, GIÁM SÁT AN NINH, MÔI TRƯỜNG, TRINH SÁT THỰC ĐỊA SỬ DỤNG DRONE

HỆ THỐNG HỖ TRỢ CỨU HỘ, CỨU NẠN, GIÁM SÁT AN NINH, MÔI TRƯỜNG, TRINH SÁT THỰC ĐỊA SỬ DỤNG DRONE

  • Sử dụng Drone trong giám sát cháy rừng.
  • Sử dụng Drone cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ y tế.
  • Sử dụng Drone trinh sát thực địa trong phòng cháy, chữa cháy hay phòng chống tội phạm, giải cứu con tin.