Tin tức nổi bật

HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ AR

Sử dụng thiết bị thông minh SmartGlass. Cho phép truyền tải không dây hình ảnh, âm thanh tại hiện trường nhanh chóng...

HỆ THỐNG HỖ TRỢ CỨU HỘ, CỨU NẠN, GIÁM SÁT AN NINH, MÔI TRƯỜNG, TRINH SÁT THỰC ĐỊA SỬ DỤNG DRONE

Sử dụng Drone trong giám sát cháy rừng. Sử dụng Drone cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ y tế...