HỆ THỐNG HUẤN LUYỆN BẮN SÚNG K54, AK47, Cối 82, SPG9

HỆ THỐNG HUẤN LUYỆN BẮN SÚNG K54, AK47, Cối 82, SPG9

* Hệ thống huấn luyện mô phỏng:

  • Các bài bắn cơ bản theo giáo trình của BTTM.
  • Cho phép bắn nhiều loại súng trên cùng 1 hệ thống.
  • Quản lý danh sách và kết quả bắn của từng bệ bắn.
  • Hiển thị điểm chạm trên bia giúp phân tích đánh giá kỹ thuật bắn cho từng người học.
  • Hệ thống giật không dây có lực giật tương đương lực giật của súng thật.

* Hệ thống huấn luyện thực ngoài thao trường:

  • Hệ thống ngắm bắn bằng tia laser, kết hợp hệ thống giật không dây với lực giật tương đương lực giật thật.
  • Hệ thống bia thông minh trả lại kết quả bắn về thiết
    bị cầm tay cho từng súng..