vn3d
vn3d

Sử dụng thiết bị thông minh SmartGlass.
Cho phép truyền tải không dây hình ảnh, âm thanh tại hiện trường nhanh chóng…

Hệ phần mềm quản lý, điều hành hỗ trợ kỹ thuật tại trung tâm…

Sử dụng Drone trong giám sát cháy rừng.
Sử dụng Drone cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ y tế…