Tin tức nổi bật

PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PHỤC VỤ GIÁO DỤC AN NINH QUỐC PHÒNG

Cung cấp kiến thức 4 môn học bắt buộc theo quy định của bộ giáo dục là: giáo dục chính trị, hiểu biết về vũ khí trang bị, điều lệnh đội ngũ và chiến thuật...