Tin tức nổi bật

HỆ THỐNG HỖ TRỢ CỨU HỘ, CỨU NẠN, GIÁM SÁT AN NINH, MÔI TRƯỜNG, TRINH SÁT THỰC ĐỊA SỬ DỤNG DRONE

Sử dụng Drone trong giám sát cháy rừng. Sử dụng Drone cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ y tế...