Tin tức nổi bật

SÁCH 3D ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AR

Sách 3D thực tế ảo đã và đang mở ra xu hướng mới trong việc ứng dụng công nghệ vào giáo dục, tạo hứng thú cho người đọc, tăng cường trải nghiệm và tiết kiệm chi phí hiệu quả.