Tin tức nổi bật

HỆ THỐNG CA BIN LÁI ẢO

Phần mềm trên máy giáo viên cho phép quản lý người học, bài học, kết quả huấn luyện. Cabin lái được thiết kế như 1 buồng lái thật...