Tin tức nổi bật

CONCEPT NHÂN VẬT DỰ ÁN VUA HÙNG

XÂY DỰNG CONCEPT 15 NHÂN VẬT TRONG DỰ ÁN PHIM “THỜI ĐẠI VUA HÙNG”  DỰNG NHÂN VẬT 3D TỪ CONCEPT 2D Thiết kế trang phục nhân vật 3D       THIẾT KỆ PHỤ KIỆN