CONCEPT NHÂN VẬT DỰ ÁN VUA HÙNG

CONCEPT NHÂN VẬT DỰ ÁN VUA HÙNG

  1. XÂY DỰNG CONCEPT 15 NHÂN VẬT TRONG DỰ ÁN PHIM “THỜI ĐẠI VUA HÙNG” 

DỰNG NHÂN VẬT 3D TỪ CONCEPT 2D

Thiết kế trang phục nhân vật 3D

     

THIẾT KỆ PHỤ KIỆN