Cung cấp kiến thức 4 môn học bắt buộc theo quy định của bộ giáo dục là: giáo dục chính trị, hiểu biết về vũ khí trang bị, điều lệnh đội ngũ và chiến thuật…

Quản lý quyền đăng nhập.
Mô phỏng phòng thí nghiệm hóa học, vật lý với đầy đủ các công cụ để học sinh thực hành…

Mô phỏng chạy mạch nguyên lý hoạt động của các mạch thủy lực, nhiên liệu, điều hòa, điện trên sơ đồ tổng thể 2D.
Mô phỏng cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận, cụm chi tiết quan trọng trong không gian 3D…

Sách 3D đổi mới phương pháp dạy học. Tạo ra hình ảnh 3D trên nền hình ảnh 2D nên tiết kiệm chi phí so với mô hình thật. Tạo ra các hiệu ứng tăng cường lên hình ảnh thật, đem lại sự hứng khởi cho học sinh. Nguồn tài nguyên 3D không giới hạn tùy […]

Quản lý quyền đăng nhập.
Hiển thị lý thuyết về môn học được chọn.
Hiển thị đa phương tiện: hình ảnh 2D, video giới thiệu sơ đồ nguyên lý, hoạt động của các chi tiết…