PHẦN MỀM HỖ TRỢ GIẢNG DẠY CHIẾN THUẬT TRÊN NỀN 2D – 3D

PHẦN MỀM HỖ TRỢ GIẢNG DẠY CHIẾN THUẬT TRÊN NỀN 2D – 3D

  • Bộ công cụ quản lý các kí hiệu quân sự.
  • Bộ công cụ quản lý bản đồ số nhiều lớp.
  • Bộ công cụ cho phép thể hiện ý đồ tác chiến, kịch bản bố trí lực lượng, tình huống.
  • Bộ công cụ cho phép đồng bộ phương án giữa 2D – 3D- Bộ công cụ cho phép đặt, chỉnh sửa thuộc tính của các đối tượng lên địa hình 3D – Phần mềm cho phép thể hiện các hiệu ứng chiến trường.