vn3d

Hệ thống ngắm bắn bằng tia laser, kết hợp hệ thống giật không dây với lực giật tương đương lực giật thật…

Hiển thị địa hình 3D khu vực cần huấn luyện.
Có đầy đủ bộ ký hiệu quân sự 2D, 3D – Địa hình hiển thị dạng ảnh vệ tinh hoặc ảnh bản đồ địa hình…

Phần mềm trên máy giáo viên cho phép quản lý người học, bài học, kết quả huấn luyện.
Cabin lái được thiết kế như 1 buồng lái thật…